Bạn đang ở: Trang chủThời khóa biểu & Lịch thiCử nhân thực hành

TUYỂN SINH 2017 -2018

ĐTQT Facebook

Cử nhân thực hành

Cử nhân thực hành

- Lịch thi CN quốc tế năm thứ nhất năm học 2017-2018 (Lần 1) - Download tại đây

- Lịch thi CN quốc tế năm thứ 2 năm học 2017-2018 (Lần 1) - Download tại đây

- Lịch thi CN quốc tế năm thứ 3 năm học 2017-2018 (Đợt 2) - Download tại đây

 

GIỚI THIỆU KHOA